Kommunikationsstöd

Senast ändrad: 26 september 2023

Vänd dig i första hand till kommunikatören vid din institution.

Vid fakulteten för skogsvetenskap finns flera personer som arbetar med kommunikationsfrågor. De bistår gärna med råd och stöd.

Övrigt kommunikationsstöd

Utöver fakultetens egna kommunikatörer har kommunikationsavdelningen tre personer placerade i Umeå och utbildningsavdelningen en person.

Extern kommunikation

Fakta Skog

I Fakta Skog kan du som forskare presentera ett pågående eller avslutat forskningsprojekt inom det skogsvetenskapliga området.

För innehålls- och utgivningsplanering, kontakta ylva.melin@slu.se

Läs mer om hur det går till att publicera ett Fakta Skog.

Rapport skog

Så här går det till att ge ut en rapport vid fakulteten för skogsvetenskap.

Rapporten sammanställs på någon av fakultetens institutioner/enheter/utbildningsnoder.

Granskningsansvaret är delegerat till institutionerna där rapporten sammanställts då ämneskunskaperna finns där. Prefekten godkänner eller avslår publicering av rapport. En eller två granskare utses och godkänns av prefekt. Granskningen sker transparent, det vill säga granskarnas namn anges i rapporten.

Ytterst är fakultetens dekan ansvarig utgivare. Denne godkänner om en rapport kan publiceras eller inte.

Rapportseriens redaktör är Ylva Melin. Redaktören samordnar layout och färdigställing av rapporten.

Så här går det till att ge ut en rapport vid fakulteten för skogsvetenskap

Intern kommunikation

Internt nyhetsbrev

Fakultetens nyhetsbrev utkommer 3-4 gånger per termin. Prodekan Pernilla Christensen är innehållsansvarig och nyhetsbrevet produceras av kommunikationsavdelningen.

Mejllistor

Du kan med hjälp av ditt e-postprogram ta reda på vilka sändlistor som finns tillgängliga.

Sändlistor


Kontaktinformation