Forskningsanläggningar

Senast ändrad: 17 januari 2023

Vid fakulteten finns ett antal forskningsanläggningar som kan nyttjas av både forskare vid SLU och externa.

Försöksparker och forskningsstationer

Fakulteten har tillgång till försöksparker över hela landet. Enheten för skoglig fältforskning har som uppdrag att förvalta fakultetens försöksparker, fältstationer och långsiktiga fältförsök.

Vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Forskningsstationen tillhör institutionen för ekologi, som är en fakultetsgemensam institution mellan NJ och S.

Laboratorier

Laboratorier vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Fler forskningsanläggningar vid SLU

Se alla forskningsanläggningar vid SLU på sidan Forskningsinfrastruktur.

 


Kontaktinformation