HR-frågor

Senast ändrad: 13 november 2023

Särskilda resurser för dig vid S-fakulteten

För personalfrågor som rör medarbetare oberoende av fakultetstillhörighet hänvisar vi till de centrala sidorna:


Kontaktinformation