Fakultetskansli

Senast ändrad: 30 oktober 2023

Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

S-fakultetens kansli utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå.

Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden.

Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott.

Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid:


 

Ask, Nina

Fakultetsekonom
E-post
+46 90 786 8345
 

Bergström, Charlotta

Utbildningshandläggare för forskarutbildning
E-post
(+46) 90 786 8149

 

 


 

Eriksson, Gunnel

Utbildningshandläggare
E-post
+46 (0)90 786 8246

 

 


 

Forsberg, Christina

Ekonomiadministratör
E-post
+46 (0)90-786 8515Jag arbetar med ekonomi- och personaladministration för fakultetskansliet samt fakulteten gemensamt.

Det innefattar bl.a. fakturahantering, uppdragsarvoden, stipendier, prenumerationer (Fakta Skog), NOR och viss projektadministration.


vit platta

 

Ganeteg, Ulrika

Forskningssekreterare
E-post
+46 (0)90 786 8431

Gruffman, Linda

Fakultetssekreterare
E-post
+46 (0)90-786 8169Jag är sekreterare i fakultetsnämnden (FN-S) och dess arbetsutskott (AU).


 

Jonsson, Fredrik

Fakultetshandläggare
Registrator
E-post
+46 (0)90-786 8264


Jag jobbar som registrator för skogsfakulteten. Arbetet omfattar registrering, validering (bevarande/gallring, känslighetsgrad), kvalitetssäkring genom metadata, dokumentation, redovisning, tillgänglighet, skydd och förvaring.


 

Jäderlund, Anders

Utbildningsledare
E-post
+46 (0)90-786 8466

 

 


vit platta

 

Lagrelius, Jessika

Projektledare
E-post
+46 (0)73 642 1234 

Morén, Anna

Marknadsförare
E-post
+46 (0)90 786 8119

Se Annas CV-sida


 

Mossing, Annika

Kommunikatör vid fakulteten för skogsvetenskap.

E-post
+46 (0)727 10 39 44

 


Elisabeth Nyström

 

Nyström Elisabeth

Internationell handläggare

Elisabeth.nystrom@slu.se

+4690-786 8238, +4673-078 9201

 


Jennie Ohlsson, utbildningshandläggare

 

Ohlsson, Jennie

Utbildningshandläggare

jennie.ohlsson@slu.se

(+46) 90 786 82 04

 


 

Olofsson, Per

Fakultetsdirektör

E-post
+46 (0)90-786 8292
vit platta

 

Sjöström, Tina

Handläggare, lika villkor
E-post
+ 46 (0)90-786 82 35

 

 


 

Tetting, Louise

Internationell koordinator (fakultetskansli S) och ansvarig för uppdragsutbildningar.
E-post
+46 (0)90-786 8622


Jag arbetar med olika typer av internationella frågor på fakulteten, bland annat samordnar jag fakultetens studentutbytesavtal, och är även sekreterare i Internationella kommittén.


Utbildningsavdelningen

vit platta

 

Englund, Anna

Kommunikatör
E-post
+46 (0)90-786 81 50
 

Eriksson, Victoria

Studievägledare
E-post
+46 (0)90-786 85 81

 

 


 

Kaljevic, Annica

Ladokansvarig
E-post
+46 (0)90-786 8506Jag är systemansvarig för Ladok
och Slukurs. Jobbar även med 'Mina studier' för studenterna. 

Mattias Öredal

Systemadministratör
e-post
+46(0)90 786 82 13

 


Personalavdelningen


Vahlström, Jenni

Personalspecialist
E-post
+46 (0)90-7868240
+46 (0)72-5190856Mitt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs samt företräder arbetsgivaren i olika sammanhang.


Kommunikationsavdelningen


Ahlgren, Ulla

Kommunikatör
ulla.ahlgren@slu.se
+46 90-786 82 81

+46 70-662 3107

 


Gabrielle Björk

 

Björk, Gabrielle

Kommunikatör
E-post
+46 (0)730-287 893

 

 


Grants Office

 

Grabbe, Caroline

Grants Office
caroline.grabbe@slu.se
+46 (0)90-786 8389
+46 (0)72-2365670

 


 

Jäghagen, Karl

Grants Office
E-post
+46 (0)90-786 8420

 

 


SLU Holding

Sofia Mayans

 

Mayans, Sofia

Senior innovations- och affärsutvecklare
E-post
+46 (0)76-131 0285

 

 


Kontaktinformation