Inspera - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-sustemflöden

Här beskrivs Insperas kopplingar till andra SLU-system.

Integrationen mellan Ladok och Inspera

Det finns en integration (koppling) mellan Ladok och Inspera som gör det möjligt att skicka viss information mellan systemen. För att integrationen ska fungera som avsett är det viktigt att känna till i vilken ordning saker måste göras i systemen.

När ett Aktivitetstillfälle av typen Digital tentamen (LIS) eller Digital omtentamen (LIS) skapas i Ladok, kommer ett motsvarande Tentamenstillfälle automatiskt att skapas i Inspera (en fördröjning på upp till fem minuter kan förekomma). Detta sker via den integration som finns mellan Ladok och Inspera. Vid tidpunkten för händelsen då Aktivitetstillfället skapas i Ladok, skickas nedan information om Aktivitetstillfället till Inspera och appliceras även för Tentamenstillfället.

  • Namn på Aktivitetstillfället
  • Datum och klockslag
  • Kurskod

För vissa händelser som utförs för Aktivitetstillfället i Ladok skickas det också information via integrationen och Tentamenstillfället uppdateras automatiskt i Inspera. Händelser för Aktivitetstillfället i Ladok som påverkar Tentamenstillfället i Inspera listas nedan.

  • Ändring av namn på Aktivitetstillfället 
  • Ändring av datum
  • Ändring av klockslag
  • Anmälan av student (endast anonymiseringskod visas i Inspera)
  • Avanmälan av student

Inspera support

Behöver du stöd med att använda Inspera?

Om du har frågor om systemet eller behöver stöd med inloggning och funktionaliteten i Inspera.
Kontakta: Inspera@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.