Inspera - Behörighet

Senast ändrad: 04 mars 2024
Ikon-behörigheter

Här kan du läsa om behörigheter till Inspera.

Alla anställda har en grundbehörighet i Inspera. Grundbehörigheten innefattar rollerna Författare, Bedömare och Reporter. Utöver dessa roller finns även rollerna Admin, Platsansvarig och Tentavakt. De olika rollerna ger användare behörighet till olika moduler med funktioner.

Grundbehörigheten ger dig möjlighet att skapa uppgifter (frågor) och sätta ihop uppgifter till en uppgiftsgrupp (en tentamen). Grundbehörigheten ger dig även möjlighet att bedöma en tentamen, men du behöver bli tillagd som Bedömare för det specifika tentamenstillfället först. 

Även om det inte blir aktuellt att du själv ska utföra allt i Inspera, kan det ändå vara bra att känna till de olika rollerna och vilken behörighet de ger. Rollerna Platsansvarig och Tentavakt är främst avsedda för Tentamensservice och Tentamensvärdar.    

Inspera support

Behöver du stöd med att använda Inspera?

Om du har frågor om systemet eller behöver stöd med inloggning och funktionaliteten i Inspera.
Kontakta: Inspera@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.