Om TimeEdit

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om TimeEdit och hur systemet fungerar.

TimeEdit är SLU:s system för digitalt schema, tjänste- och kursplanering, beställningshantering, lokalbokning, schemaläggning samt tentamenshantering. Systemet består av ett antal olika delar, moduler. Var del har sin funktion och vilken modul man använder beror på vad man gör.  

Inför varje termin lämnar lärare in sina tider för föreläsningar, labbar etc via TE Preferences till lokalbokningen som sedan tilldelar lokaler via TE Core.

På motsvarande sätt planerar Tentamenservice in vilka tentor som ska hållas i vilka lokaler och tilldelar tentamensvakter där det behövs via TE Exam. Kursscheman kan sedan visas i TE Viewer.  

Det finns avdelningar som schemalägger personalens olika arbetsuppgifter via TE Core. Det personliga schemat kan då kopplas direkt till Outlook och mobilens kalender.  

Bokningar av grupprum, utrustning, disputationer samt även tider i Syltahallen, Ultuna görs via TE Reserve

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.