TimeEdit - Behörighet

Senast ändrad: 04 mars 2024
Ikon-behörigheter

Här kan du läsa om behörigheter till TimeEdit.

Du som ska lämna in önskemål om lokalbokning använder de beställningsformulär som har skapats för respektive huvudort och aktuellt bokningsperiod. Vid första inloggning skapas ett konto till vilket man får en pinkod via epost. Kontakta lokalbokningen vid problem. 

Lokalbokare och schemaläggare får ett konto skapat av TE Core-administratören.  

Tentamenshanterare har ett användarkonto skapat  av Tentamensservice Uppsala eller Tentamensservice Alnarp. 

Den som vill se schema eller göra en webbokning loggar in med sitt AD-användarnamn och lösenord.   

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.