Tjänste- och kursplanering

Senast ändrad: 04 mars 2024
TE Plan Logo

TE Plan är TimeEdits modul för tjänste- och kursplanering innan schemaläggning startar.

Modulen används främst för att ge översikt av antal timmar som läggs på en kurs. Du väljer själv på vilken detaljnivå planeringen ska ske. Planeringen kan t.ex. inkludera en komplett arbetsplan för en lärare med fördelning av arbetstiden på undervisningstid, administrativa arbetsuppgifter, forskning med mera. 

Inloggning med ett användarkonto skapat av TE Plan - administratören.

Länk till manualen för personal: TE Plan - manual för personal

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.