TimeEdit - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-sustemflöden

Här beskrivs TimeEdits kopplingar till andra SLU-system.

  • TimeEdit hämtar in nya kurstillfällen och moduler från Ladok.
  • Nya användare hämtas in från IDIS.
  • En koppling till Inspera är under utveckling, som kommer föra över sal och byggnad för tentamenstillfällen.

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.