Schema- och lokalbeställning

Senast ändrad: 02 oktober 2023
TE Preferences Logo

TE Preferences är TimeEdits modul för att samla in underlag för schema- och lokalbeställning.

Här lämnar bl.a. lärare in önskemål om kursbokningar. Detta underlättar bokningshanteringen och skapar en bra översikt för hela bokningsprocessen, såväl för schemabeställare som för schemabokare. 

Inloggning i TE Preferences admingränssnitt sker med ett användarkonto skapat av TE Preferences - administratören.

Inloggning i TE Preferences beställargränssnitt sker via de beställningsformulär som har skapats för respektive huvudort och aktuellt användningsområde (t.ex. kursbokningar till respektive termin eller läsperiod).

Länk till manualen för beställare: TE Preferences - manual för beställare

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.