TE Preferences

Senast ändrad: 07 maj 2021
TE Preferences Logo

TE Preferences är TimeEdits modul för att samla in schemaunderlag. Modulen används bl.a. för inlämning av önskemål om kursbokningar vilket underlättar bokningshanteringen och skapar en bra översikt för hela bokningsprocessen, såväl för schemabeställare som för schemabokare.

Länk till manualen för schemabeställare: TE Preferences - manual för beställare

Information om aktuellt TE Preferences - beställningsformulär för kursbokningar hittar du här.

För mer information om TE Preferences kontakta timeedit@slu.se.