Schemaläggning och resurshantering

Senast ändrad: 14 februari 2023
TE Core Logo

TE Core är TimeEdits modul för schemaläggning och resurshantering och används av avancerade användare, såsom schemaläggare, lokalbokare och administratörer. Modulen kan ses som hjärtat i TimeEdit-systemet.

Inloggning med ett användarkonto skapat av TE Core - administratören.

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.