TE Core

Senast ändrad: 27 april 2021
TE Core Logo

TE Core är TimeEdits modul för schemaläggning och resurshantering. Modulen är hjärtat i TimeEdit-systemet och är dedikerad för avancerade användare, såsom schemaläggare, lokalbokare och administratörer.

Länk till TE Core för lokalbokare och schemaläggare: https://cloud.timeedit.net/slu/client/login

Inloggning med ett personligt användarkonto skapat av TE Core - administratören.

För mer information om TE Core kontakta timeedit@slu.se.