Efter examinationen

Senast ändrad: 19 december 2022

Skriftlig hemtenta i Canvas

  • Du kan nu skicka in inlämningen i Urkund.
  • Nu är det dags att ge feedback. Vanligtvis tar det längre tid att bedöma och ge återkoppling på hemtentor än salstentor. Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömning antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
  • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen. 

Muntlig examination på distans via Zoom

  • Om du har spelat in examinationen kan du i lugn och ro lyssna igenom den om något var oklart. 
  • När du har haft den muntliga examinationen är det viktigt att återkoppla din samlade bedömning av den muntliga examinationen till studenten. Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömning antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
  • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen. 

Examination av praktisk kunskap i hemmiljö

  • Det är viktigt att inspelat material hanteras ansvarsfullt. För etiska aspekter kring dokumentation och inlämning av material kan du vända dig till din studierektor.
  • Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömningen av den praktiska kunskapen antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
  • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen.