SLU-nyhet

Övervakning av tentamina

Publicerad: 01 februari 2021

SLU prioriterar som tidigare i första hand hemtentamen och/eller muntlig tentamen via Zoom (gärna i kombination), dvs. examination utan övervakning.

Tentamina som, efter noga övervägande, behöver genomföras med övervakning, kan göras som salstentamen. Detta så länge inga ytterligare inskränkningar av campusnärvaro beslutas av regeringen. Se även gällande anvisningar.

Övervakning av skriftliga tentamina på distans via Zoom avråds och håller på att fasas ut av många universitet. Rättssäkerheten kan inte säkerställas och det innebär ett stort administrativt merarbete för alla berörda. SLU centralt och Tentamensservice kommer därför inte att stödja denna form av övervakning.

Avdelningen för lärande och digitalisering erbjuder stöd för att ställa om tentamina till digitala tentamensformer. Pedagog-online ger stöd om bland annat digital undervisning och digitalisering av prov. Maila gärna de pedagogiska utvecklarna på epu@slu.se.

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se