Under examinationstillfället

Senast ändrad: 11 april 2023

Skriftlig hemtenta på Canvas

Var gärna tillgänglig för frågor från studenter under examinationen via mail eller telefon.

Muntlig examination på distans via Zoom (med inspelning pga rättssäkerhet)

  • Ge studenterna tid att koppla upp sig 15 minuter i förväg för att testa tekniken.
  • Tänk också på att studenter kan vara ovana vid muntlig examination och att det kan vara extra ovant då den genomförs via länk. Ställ därför några enkla uppvärmningsfrågor initialt för att skapa en trygg miljö.
  • Spela in examinationstillfället för att det ska bli så rättssäkert som möjligt.
  • Instruktioner, protokoll, närvarolistor och andra dokument som du behöver under själva examinationstillfället är bra att ha som utskrift bredvid examinatorn.
  • När examinationen når sitt slut är det viktigt att tala om att den är avslutad. Meddela vad som händer härnäst och när studenten för sitt betyg.

Examination i hemmiljö

  • Om studenten spelar in sin examination eller om examinationen visas direkt via zoom är det viktigt att det praktiska momentet visas tydligt i bild. Tänk på att meddela studenten detta i förväg.
  • Prova tekniken före examinationstillfället.
  • Det är också viktigt att studenten i förväg vet hur dokumentationen sparas och hur inlämningen går till.