AI i högre utbildning

Senast ändrad: 12 december 2023

Lanseringen av Open AI:s ChatGPT hösten 2022, har gett oss nya möjligheter/ utmaningar och ännu en ny digital kompetens för oss att hantera.

Det finns idag flera chatbotar som kan svara på avancerade frågor och snabbt skapa texter, bilder med mera utifrån olika önskemål och Chat GPT:s ställning utmanas av bland andra Amazons Bedrock och Bard från Google. Dessutom integreras just nu generativ AI i Office 365, Microsoft Bing och Googles sökverktyg med mera.

Nedan beskrivs några förkortningar som kan vara bra att känna till!

AI-typAI.png

Artificiell intelligens (AI) är förmågan hos datorprogram att efterlikna människors naturliga intelligens.

AI-typGAI.png

Generativ AI är en del av artificiell intelligens (AI) som fokuserar på att skapa nytt innehåll baserat på träningsdata

t.ex. text, bilder, ljud, video, musik, mm.

AI-typLLM.png

Large Language Models (LLM)
(ChatGPT baseras på GPT* )
LLM är maskineriet som låter dagens AI-tjänster generera text
*GPT = Generative Pre Trained Transformer.

AI-typMLLM.png

Multimodal LLM (MLLM) är en AI-modell som kan bearbeta och generera flera typer av data, som text och bilder.

 

AI utvecklas snabbt och påverkar oss i högre utbildning i allt högre grad. AI-stöd kommer att vara en del av allas vår vardag och det finns många möjligheter men även utmaningar och risker.

Fram till hösten 2023 har mycket av högskolornas fokus legat på hur vi kan hantera riskerna med AI och Fusk, men nu behöver vi prata om hur AI kommer att påverka alla ”tårtbitarna” i bilden till höger.

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI-stöd till doktorander, AI-stöd till lärare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Läs mer om AI-stöd i rubrikerna nedan.

AI och fusk

AI-stöd till lärare

AI-stöd till studenter

AI-stöd för tillgänglighet och Funka

AI-stöd till doktorander

AI-stöd till administratörer

Viktigt att veta

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

  • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar).

  • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material.

  • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system.
  • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information.