AI-stöd till doktorander

Senast ändrad: 12 december 2023

AI kan stödja doktorander på flera sätt:

 • Stöd för rapportskrivande:  AI kan hjälpa till när du skriver en forskningsartikel eller en rapport.
 • Utveckla forskningsfrågor:  AI kan stödja dig när du vill utveckla dina forskningsfrågor för en specifik studie.
 • Sammanfatta många artiklar snabbt: Du kan ladda upp många artiklar och be AI sammanfatta dem.
 • Förklara svåra artiklar: Om du behöver stöd för att förstå en forskningsartikel kan du be AI hjälpa dig.
 • Översätta artiklar från andra språk. Nu kan du få hjälp att läsa forskningsartiklar på i stort sett vilket språk som helst.
 • Föreslå analysmetoder: Till exempel olika statistiska metoder.
 • Trendanalys:  AI kan hjälpa till att identifiera framväxande trender och potentiella forskningsområden inom ett visst fält.
 • Stöd för rapportskrivande:  AI kan hjälpa till att utveckla rapporter för olika ändamål.
 • Stöd för att skriva olika typer av ansökningar: AI kan hjälpa dig med att skriva en ansökan genom att förslå struktur och viktiga nyckelord, språkgranska med mera.

Slutligen, AI kan stödja dig i att nå dina studiemål. Men det är samtidigt mycket viktigt att du har kunskap om risker och begränsningar samt hur du kan använda AI på ett etiskt, ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Var speciellt noga med att ta reda på hur (eller om) du får använda AI i olika doktorandkurser och kursmoment. Var också beredd på att kunna redovisa hur du använt AI i din forskning.

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

 • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar).
 • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material.
 • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system.
 • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information.

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida