AI-stöd till lärare

Senast ändrad: 12 december 2023

AI kan stödja dig som lärare på många sätt, till exempel genom att:

 • Frigöra tid: Genom att stödja dig i administrativa uppgifter som kursplanering och schemaläggning med mm.

 • Hjälpa dig att skapa olika typer av läromedel och anpassa dem till olika grupper av studenter (texter, bilder videor med mera).

 • Ge förslag på nya varianter av tentafrågor.

 • Stöd för skrivande: AI kan hjälpa till med skrivande, språkgranska det det som skrivits och föreslå ändringar.

 • Sammanfatta många texter snabbt: Det går att ladda upp många texter och be AI sammanfatta dem.

 • Översätta texter från andra språk: Texter på i stort sett vilket språk som helst kan snabbt översättas.

 • Samla in och analysera data i din lärplattform: Analyserna kan visa om vissa studenter ser ut att riskera att hoppa av eftersom de kommer efter i sina studier. Denna typ av system kallas EarlyWarning Systems (EWS).

Slutligen, AI kan stödja dig i att nå dina undervisningsmål. Men det är samtidigt mycket viktigt att du har kunskap om risker och begränsningar samt hur du kan använda AI på ett etiskt, ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

 • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar).

 • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material.

 • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system.

 • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information.

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida

Mer information

Artiklar

Exempel på AI-stöd

OBS! Nedanstående AI-stöd ska bara ses som exempel och inte rekommendationer. De kan också innebära kostnader eller GDPR risker mm.

 • ChatGPT från Open AI (finns flera versioner inklusive betalversioner)
 • Microsoft Edge och Copilot (Bing Chat)
 • Microsoft Office och Copilot (Word, PowerPoint, Excel, mfl) (copilot kostar extra)
 • Google Bard
 • HeyGen (översätta kort videos till många språk med läppsynk)
 • Midjourney (Bildbehandling mm)
 • Dall-E (Bildbehandling mm)
 • Adobe Firefly (Bildbehandling mm, finns numera också integrerat i t.ex. Photoshop)

Inspelade digitala seminarium