AI-stöd till studenter

Senast ändrad: 12 december 2023

AI kan stödja dig som student på många sätt, till exempel:

 • Fungera som en ”virtuell studiekamrat” (”eller learning companion”) som hjälper dig som student med struktur och studieplanering. AI-stödet kan fungera som en diskussionspartner och kan hjälpa dig att klara av dina studier.

 • Övning och feedback: AI kan ge dig möjlighet att öva dina färdigheter och få omedelbar feedback, vilket hjälper dig att förbättra och utveckla dina färdigheter över tid.

 • Stöd för skrivande: AI kan hjälpa dig i ditt skrivande, till exempel genom att ge råd om struktur, språkgranska det som skrivits och föreslå ändringar med mera.

 • Sammanfatta många texter snabbt: Det går att ladda upp många texter och be AI sammanfatta dem.

 • Fungera som ett virtuellt anteckningsstöd om du som student har svårt att anteckna samtidigt som du lyssnar på en föreläsning. AI kan både texta ljudupptagningar i sin helhet och sammanfatta ljudupptagning/inspelning i kortare punkter.

 • Förklara svåra texter: Om du har svårt att förstå en text kan AI hjälpa till.

 • Översätta texter från andra språk: Texter på i stort sett vilket språk som helst kan snabbt översättas.

 • Föreslå analysmetoder: Till exempel olika statistiska metoder.

Slutligen AI kan stödja dig i att nå dina studiemål. Men det är samtidigt mycket viktigt att du har kunskap om risker och begränsningar samt hur du kan använda AI på ett etiskt, ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Var speciellt noga med att ta reda på hur (eller om) du får använda AI i olika kurser och kursmoment. Var också beredd på att kunna redovisa hur du använt AI i dina inlämningsuppgifter med mera.

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

 • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar).

 • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material.

 • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system.

 • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information.

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida

Mer information

Artiklar

Exempel på AI-stöd för studenter

OBS! Nedanstående AI-stöd ska bara ses som exempel och inte rekommendationer. De kan också innebära kostnader eller GDPR risker mm.

 • Bloom Learning Companion.
 • ChatGPT från Open AI (finns flera versioner inklusive betalversioner
 • Microsoft Edge och Copilot (Bing Chat)
 • Grammarly. Ett AI-verktyg som kan hjälpa till att förbättra grammatiken och stavningen i texter.
 • Microsoft Office och Copilot (Word, PowerPoint, Excel, mfl) (copilot kostar extra)
 • Google Bard
 • HeyGen (översätta korta videos till många språk inklusive läppsynk
 • Midjourney (Bildbehandling mm)
 • Dall-E (Bildbehandling mm)
 • Adobe Firefly (Bildbehandling mm, finns numera också integrerat i t.ex. Photoshop)

Inspelade digitala seminarium