AI-stöd för tillgänglighet och Funka

Senast ändrad: 12 december 2023

AI kan spela en viktig roll i att förbättra tillgängligheten på webben och även stötta studenter med funktionsnedsättningar på flera sätt. Till exempel:

 • Korta ledtiden det tar för dig som lärare att ta fram anpassat kursmaterial.

 • Underlätta arbetet med att undertexta inspelat material, så att kraven enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv Undertextning är extra viktigt för personer med hörselnedsättning.

 • Översätta text, tal och bild till olika språk och format, vilket kan underlätta kommunikationen mellan lärare och studenter med olika språkliga och kulturella bakgrunder.

 • Underlätta för dig som studerar med olika typer av funktionsnedsättningar, genom till exempel:

  • Automatisk bildbeskrivning: AI kan användas för att automatiskt generera beskrivningar av bilder på webbsidor.

  • Automatisk textöversättning, stora bokstäver och syntetiskt tal: AI kan användas för att översätta text på webbsidor till olika språk och generera syntetiskt tal med mera.
 • Fungera som en ”virtuell studiekamrat” (”eller learning companion”) som hjälper dig som student med struktur och planering av studierna. AI-stödet kan fungera som en diskussionspartner och kan hjälpa dig att klara av dina studier.

 • Förklara svåra texter: Om du har svårt att förstå en text kan AI hjälpa till.

 • Fungera som ett virtuellt anteckningsstöd om du som student har svårt att anteckna samtidigt som du lyssnar på en föreläsning. AI kan både texta ljudupptagningar i sin helhet och sammanfatta ljudupptagning/inspelning i kortare punkter.

 • Sammanfatta många texter snabbt: Det går att ladda upp många texter och be AI sammanfatta dem.

DOS-lagen, den svenska lagen som bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv, trädde i kraft 1 januari 2019. DOS-lagen kräver att digitalt innehåll ska vara:

 • möjligt att uppfatta, oavsett eventuell nedsättning av exempelvis syn eller hörsel
 • hanterbart, det vill säga möjligt att interagera med
 • begripligt och
 • robust, det vill säga kunna användas med ett brett spektrum av olika användarprogram, såsom webbläsare eller tekniska hjälpmedel.

Slutligen, AI kan stödja arbetet med tillgänglighet och ge stöd till dig som studerar med funktionshinder. Men det är samtidigt mycket viktigt att ha kunskap om risker och begränsningar samt hur du kan använda AI på ett etiskt, ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Om du testar nya AI-tjänster glöm inte:

 • Att du i dagsläget ofta behöver skapa privata konton för att utforska många av de nya AI-tjänsterna som finns på marknaden (och flera kostar pengar).

 • Kritiskt tänkande: Var medveten om att AI-genererat material kan innehålla felaktigheter, förvrängningar, partiskhet och upphovsrättsskyddat material.

 • Säkerhetsmedvetenhet: Var uppmärksam på säkerhetsaspekter när du testar AI-system.

 • Skydd av integritet: Var försiktig med vilken information du delar med AI för att förhindra spridning av känslig och upphovsrättsskyddad information.

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida

Mer information

Artiklar