Avdelningen för lärande och digitalisering

Senast ändrad: 04 mars 2024

Avdelningen för lärande och digitalisering är en strategisk expertfunktion inom högskolepedagogik, IT-pedagogik, media och utbildningssystem. . Avdelningen består av två enheter, enheten för pedagogisk utveckling samt enheten för utbildningssystem och -media.

Avdelningen ansvarar för SLU:s högskolepedagogiska kurser och digitala utbildningssystem.  

Vi stödjer SLU:s undervisande personal och andra som på något sätt är verksamma inom utbildning genom konsultation, projektledning, kurser och seminarier.

Vi driver dessutom samverkansprojekt med andra lärosäten och nätverk både nationellt och internationellt.

Läs mer om Lärande och digitalisering

Personal

Vi som jobbar på avdelningen.

Hitta

Hitta till avdelningen.

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

EPU arbetar tillsammans med fakulteter, institutioner och undervisande personal för att främja den högskolepedagogiska utvecklingen vid SLU.

Enheten utgör en strategisk resurs och en expertfunktion inom pedagogik, inklusive IT-pedagogik, och har ansvaret för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU.

Kontakt

Cecilia Almlöv, enhetschef.
Cecilia.almlov@slu.se, 018-67 10 92.
epu@slu.se

 

Enheten för utbildningssystem och -media

Enheten för utbildningssystem och -media ansvarar för SLU:s utbildningssystem och studentwebb samt producerar media som stöd till undervisningen vid universitetet (Utbildningsmedia).

Inom enheten jobbar projektledare, systemförvaltare, mediautvecklare och en kommunikatör.

Kontakt

Helen Alstergren, enhetschef. Helen.Alstergren@slu.se, 018-67 3008