Kvalitetsrapporter

Senast ändrad: 21 mars 2024

De senast fastställda kvalitetsrapporterna listas direkt här under. Rapporter från tidigare år nås via menyerna längre ned.

Kvalitetsrapporter 2017 (pilot)

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Delavstämningsrapporter 2019 (avser programmen i pilotomgången 2017)

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på forskarnivå

 Kvalitetsrapporter 2017, forskarutbildning