Kvalitetssäkring av det gemensamma verksamhetsstödet

Senast ändrad: 17 november 2023

SLU:s process för kvalitetssäkring av utbildningarna inkluderar kvalitetssäkring av verksamhetsstödet. Det görs genom att sådana utvecklingsområden som rör verksamhetsstödet och som identifieras av utbildningsansvariga i samband med kvalitetssäkringen av utbildningarna sammanställs i en rapport. Den överlämnas sedan till universitetsdirektören för hantering av berörda avdelningar. Därefter återrapporterar verksamhetsstödet till ordförandena för utbildningsnämnden och rådet för utbildning på forskarnivå.

Kvalitetssäkringsarbetets syfte är att vara utvecklande för verksamheten. Det är ett sätt för universitetsledningen att säkerställa att studenter och utbildningsansvariga får relevant stöd och service, oavsett om det gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarutbildningsnivå.

Målet med kvalitetssäkringsarbetet är att ge goda förutsättningar för en utbildning med hög kvalitet.