Kontakter inom kvalitetssäkring av utbildningen

Senast ändrad: 28 oktober 2022

Här hittar du kontaktuppgifter du kan behöva i samband med arbetet.

Frågor som rör kvalitetssäkring av:

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Kristina Julin och Anna Rudebeck

Utbildning på forskarnivå - Lotta Jäderlund