Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp

En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Alnarps slott med parken framför

Campus utvecklas

Nu pågår planering för framtiden och hur Alnarp utifrån kärnverksamheten kan utvecklas. Både i sin fysiska miljö och med hur undervisning, forskning, samverkan och kommunikation kan stödja SLU:s huvuduppdrag.

Nya verksamhetslokaler

SLU:s verksamhet i Alnarp växer och är i behov av flera lokaler. Planering pågår för både nya lokaler och ombyggnation av befintliga lokaler.

En byggnad med en gräsmatta framför

Campusplan Alnarp

Under 2024 till mars 2025 pågår ett projekt att uppdatera Campusplan Alnarp. Projektet görs i samverkan med Akademiska hus och drivs av en gemensam projektledning.

flygbild över Alnarp

Andra utvecklingsprojekt

Det pågår många projekt utöver nya verksamhetslokaler. Bland annat tågstopp i Alnarp och flytt av frukt-och bärförädlingen från Balsgård.

Ett pågatåg kör genom landskapet. Foto: Lars Dareberg

Styrning och organisation

Styrgrupper, projektgrupper och forum. Här kan du läsa om hur utvecklingsarbetet är organiserat.

bild på en hand som håller en kompass

Senaste nytt

Publicerad: 06 maj 2024 - Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se
Loading…