Globala målen

Senast ändrad: 11 april 2022

Global nivå

FN informerar kring Agenda 2030-arbetet på global nivå med beskrivning av målarbetet, rapporter, aktuella händelser och nyheter mm (på engelska).

FN: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Via svenska UNDP (FN:s utvecklingsprogram) finner du information om Agenda 2030 och de globala målen på svenska, samt riktad information till specifika målgrupper (grundskola, företag m.fl.). 

Svenska UNDP: https://www.globalamalen.se/

Nationell nivå

På Regeringsksnsliet hittar du aktuell information avseende den svenska regeringens och myndigheters hållbarhetsarbete samt händelser och underlagsrapporter i det nationella arbetet med Agenda 2030.

Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/


Kontaktinformation