Hoppa till huvudinnehåll

S-fakultetens strategiarbete

 

Sammansatta illustrationer med en jordglob i mitten.

S-fakultetens strategi 2021-2025

Skogen och dess resurser spelar en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Såväl inomvetenskapliga som tvärvetenskapliga metoder krävs för att belysa de frågeställningar som är viktiga för samhället. Vid fakulteten bedrivs forskning och miljöanalys i internationell framkant och utbildningen är ryggraden i Sveriges kompetensförsörjning av universitetsutbildad personal till skogssektorn. Strategisk kompetensförsörjning är avgörande för att fakulteten ska kunna upprätthålla en verksamhet i världsklass. En mycket viktig fråga för fakulteten är därför att skapa tydliga karriärvägar för yngre framgångsrika medarbetare som ger incitament att välja SLU.

Fakulteten för skogsvetenskap kommer under strategiperioden att bidra med viktig vetenskapligt baserad kunskap, miljöanalys och utbildning i omställningen till ett mer hållbart sammhälle samt medverka till att SLU:s strategiska mål uppnås.

Länk till S-fakultetens strategi

 


Strategiskt prioriterade områden

SLU:s nästa steg för hållbar utveckling

Fakulteten avser att förstärka verksamhetens fokus på hållbarhetsfrågor. Ett ökat systemperspektiv som belyser kopplingen mellan olika ekosystemtjänster i skogen uppnås genom inom- och tvärvetenskaplig forskning. Mot bakgrund av klimatförändringarna blir detta arbete särskilt viktigt då det bidrar till skogsbrukets anpassning till nya förhållanden. Kopplingen mellan forskning, utbildning och miljöanalys ska stärkas.

SLU i det digitala samhället

Fakulteten ska leda viktiga delar av den forskning som behövs för en omvälvande digital omställning av skogssektorn, där nya “digitala ekosystem” ska stödja effektivare skogsbruk som på ett mera transparent sätt än idag samspelar med det omgivande samhället. Inom miljöanalysen ligger SLU och fakulteten i framkant av den digitala utvecklingen. Inom grundutbildningen ska nya, distansbaserade, undervisningsformer utvecklas, som innebär att bästa lärarkompetensen kan erbjudas oberoende av studieort.

Ett SLU

Fakulteten arbetar för att stärka samhörigheten inom SLU. Medarbetare och studenter känner delaktighet, tillit och engagemang, samt tar ett gemensamt ansvar för verksamheten. Möjligheterna med en decentraliserad organisation tillvaratas, och hänsyn tas till olika förutsättningar för olika verksamheter och verksamhetsorter.

Fortsatt ledande position inom skogsforskningen

Fakultetens mål är att bibehålla och stärka SLU:s position som det internationellt världsledande skogsforskningsuniversitetet genom att fortsatt kombinera grundläggande och tillämpningsnära forskning. Banbrytande resultat från forskningen ska bidra till lösningar på utmaningar som är aktuella inom skogssektorn. Forskningsresultaten ska komma samhället till del via stärkt samverkan.


 

Läs mer om våra fyra fakulteters strategiarbeten


 

Dokument och filer om strategin

Strategidokument

Även med gemensamma verksamhetsstödets strategi.

Publicerad: 28 september 2022 - Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…