Hoppa till huvudinnehåll

Miljödatastöd

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys (Foma) med uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för datahantering, stärka samordning på SLU och långsiktigt arbeta för att SLU:s miljöanalysdata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga.

Provyteprotokoll från Riksskogstaxeringen. Foto.

Kvalitetsarbete miljöanalysdata

SLU bedriver sedan flera år ett systematiskt kvalitetsarbete för datahantering inom fortlöpande miljöanalys. Här kan du läsa om SLU:s kvalitetsguide, som är det dokument som ligger till grund för kvalitetsarbetet och de uppföljningssamtal som genomförs med miljöanalysverksamheter, samt om statusen för kvalitetsarbetet och SLU:s miljömål om miljöanalysdata.

SLU:s miljödatakatalog

Miljödatastöd förvaltar SLU:s gemensamma ingång för öppna miljöanalysdata.

Förstoringsglass. Illustration.

Miljödatastöds webbinarier

Här presenteras webbinarier som genomförs i Miljödatastöds regi. En del av aktiviteterna har spelats in.

Person framför whiteboard. Illustration.

Kalender

Workshoppar, webbinarier etc utannonseras på DMS webbsida.

Kalender. Illustration.

Data Management Support

Miljödatastöd är en del av enheten Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS bistår alla på SLU med datahantering.

Cirkel med pilar som representerar olika steg i datahanteringsprocessen. Illustration.
Publicerad: 03 juli 2023 - Sidansvarig: miljodatastod@slu.se
Loading…