Om Miljödatastöd

Senast ändrad: 17 juni 2024
Bärbar dator. Foto.

Miljödatastöd är en stödorganisation inom fortlöpande miljöanalys (Foma) med uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, stärka samordning och långsiktigt arbeta för att SLU:s miljödata är kvalitetsdeklarerade och tillgängliga.

Miljödatastöd är en del av Data Management Support

Miljödatastöd är efter en sammanslagning med Data Curation Unit (DCU) en del av den nya enheten Data Management Support, som bistår alla på SLU som jobbar med forskning och miljöanalys med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering.

Miljödatastöd erbjuder

Stöd

 • Stöd till koordinatorer och projektledare i framtagande av underlag till förbättringsprojekt, t ex IT-utvecklingsprojekt. Däremot är det verksamheten som själv måste finansiera och ta ansvar för genomförandet av dessa projekt.
 • Tillhandahålla mallar och riktlinjer för att främja harmonisering.
 • Visst direktstöd rörande projekthantering, verksamhetsanalys och kravhantering.
 • Förmedling av konsultkontakter och visst stöd i avtalsfrågor internt och externt.
 • Övergripande rådgivning om tekniska lösningar för att främja harmonisering.

Lagarbete

Miljödatastöd arbetar för att etablera ett starkt nätverk inom SLU:s Foma-verksamhet genom att:

 • Formulera långsiktiga mål för ökad standardisering av datahanteringen och att kommunicera dessa mål.
 • Regelbundet genomföra seminarier (tekniskt forum) och möten till stöd för projektansvariga och systemutvecklare m.fl.
 • Upprätthålla god kännedom om verksamhetens behov och pågående projekt samt förmedla kontakter rörande vilka tekniska lösningar m.m. som används inom datahanteringen vid SLU.
 • Genomföra gemensamma utbildningsinsatser.

Uppföljning

Miljödatastöd har även rollen att följa upp om SLU:s Foma-projekt uppnår en viss kvalitet i datahanteringen. Detta sker genom att:

 • Tillhandahålla riktlinjer – kvalitetsguiden – för de kvalitetsnivåer varje projekt har som mål att uppnå i sin datahantering i de delar, från insamling till presentation, som förekommer i projektet.
 • Ge råd om hur projekten via självvärdering kan kartlägga sin kvalitetsprofil och planera förbättringar för att uppnå önskade kvalitetsnivåer.
 • Återkommande följa upp hur projektens kvalitetsprofil utvecklas.

Kontaktinformation

Miljödatastöd

miljodatastod@slu.se | internt.slu.se/miljodatastod | Kontakt och personal

Miljödatastöd är en del av DMS, en avdelning på SLU-biblioteket som som bistår alla på SLU med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering.