SLU:s miljödatakatalog

Senast ändrad: 07 juni 2023

I SLU:s miljödatakatalog finns databeskrivningar för öppna data från vår miljöanalys.

Katalogen förvaltas av Miljödatastöd, men verksamheterna kan själva skapa och redigera databeskrivningssidor.

Om du har frågor om miljödatakatalogen och databeskrivningarna, kontakta gärna miljodatastod@slu.se.