SLU:s miljödatakatalog

Senast ändrad: 12 mars 2024

I SLU:s miljödatakatalog finns öppet tillgängliga data från SLU:s miljöanalys samlade.

Målet med katalogen är att göra det lättare att hitta och ladda ned data från våra många övervakningsprogram och miljöanalysprojekt. Att tillgängligöra data och databeskrivningar (metadata) och att göra data lätta att hitta är också krav i SLU:s datahanteringspolicy. Miljödatakatalogen är också en del av arbetet med att nå SLU:s miljömål för miljöanalys, som säger att minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller öppna data på internet senast vid utgången av 2025.

Katalogen förvaltas av Miljödatastöd, men verksamheterna kan själva skapa och redigera databeskrivningssidor.

Om du har frågor om miljödatakatalogen, kontakta gärna miljodatastod@slu.se.