SLU:s miljödatakatalog

Senast ändrad: 18 juni 2024

I SLU:s miljödatakatalog finns öppet tillgängliga data från SLU:s miljöanalys beskrivna.

Målet med katalogen är att göra det lättare att hitta och ladda ned data från våra många övervakningsprogram och miljöanalysprojekt. Att tillgängligöra data och databeskrivningar (metadata) och att göra data lätta att hitta är också krav i SLU:s datahanteringspolicy. Miljödatakatalogen är också en del av arbetet med att nå SLU:s miljömål för miljöanalys, som säger att minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahåller öppna data på internet senast vid utgången av 2025.

Katalogen förvaltas av Miljödatastöd, men verksamheterna kan själva skapa och redigera databeskrivningssidor.

Om du har frågor om miljödatakatalogen, kontakta gärna miljodatastod@slu.se.


Kontaktinformation

Miljödatastöd

miljodatastod@slu.se | internt.slu.se/miljodatastod | Kontakt och personal

Miljödatastöd är en del av DMS, en avdelning på SLU-biblioteket som som bistår alla på SLU med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering.