Guide: Skapa databeskrivningar i SLU:s miljödatakatalog

Senast ändrad: 18 juni 2024

I SLU:s miljödatakatalog finns öppet tillgängliga data från SLU:s miljöanalys beskrivna. Följande guide beskriver hur man skapar och redigerar databeskrivningssidor till katalogen.

Miljöanalysverksamheter kan själva skapa och redigera databeskrivningssidor, men Miljödatastöd, som förvaltar katalogen, måste godkänna sidorna innan de publiceras. Sidorna kan skapas med hjälp av ett webbformulär eller med en wordmall.

Guide

Logga in

För att kunna skapa och redigera databeskrivningssidor måste du logga in med ditt SLU-konto (AD-användare).

Skapa en ny databeskrivning

 1. Logga in (mer information ovan).
 2. Gå till sidan Skapa ny databeskrivning. Det går också att klicka på knappen "Skapa ny databeskrivning" på söksidan.
 3. Fyll i formuläret. Fält med röd stjärna är obligatoriska. För varje fält finns en instruktion för hur fälten ska fyllas i (håll muspekaren över ”i” för att se hjälptexten). Se också rubriken "Instruktioner för specifika fält" nedan.
 4. Klick på knappen ”Spara” nere till höger för att spara.
 5. När du har sparat databeskrivningen får du en bekräftelse om att den nya databeskrivningen har lämnats till granskning. Granskningen utförs av Miljödatastöd som kommer att meddela dig via e-post när granskningen är genomförd.

Om sidan behöver revideras

 1. Om Miljödatastöd bedömer att databeskrivningen behöver revideras blir du kontaktat via e-post.
 2. Miljödatastöd kommer i dialog med dig genomföra de revideringar som behövs.
 3. När redigeringarna är klara kommer Miljödatastöd att publicera databeskrivningen.

Uppdatera en befintlig databeskrivning

 1. Logga in (mer information ovan).
 2. Gå till söksidan och sök fram den databeskrivning du ska uppdatera.
 3. Klick på databeskrivningens titel för att komma fram till själva databeskrivningen.
 4. Klick på knappen ”Redigera”.
 5. Ändra de fält som behöver uppdateras.
 6. Klick på knappen ”Spara” nere till höger för att spara sidan.
 7. När du har sparat databeskrivningen får du en bekräftelse om att den uppdaterade databeskrivningen har lämnats till granskning. Granskningen utförs av Miljödatastöd som kommer att meddela dig via e-post när granskningen är genomförd.

Om sidan behöver revideras

 1. Om Miljödatastöd bedömer att dina ändringar behöver revideras, så blir du kontaktat via e-post.
 2. Miljödatastöd kommer i dialog med dig genomföra de revideringar som behövs.
 3. När redigeringarna är klara kommer Miljödatastöd att publicera ändringarna.

Instruktioner för specifika fält

Här har vi samlat mer information, tips och exempel för specifika fält. Om du undrar över något fält som inte finns med här, tveka inte att kontakta oss (miljodatastod@slu.se)

Citering

Referensen kan vara för exempelvis en databas eller en publikation. Använd SLU:s Harvard-stil och följ bibliotekets instruktion (se avsnittet "Data").

Exempel

Miljödata-MVM 2022. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Datavärdskap sjöar och vattendrag, samt Datavärdskap jordbruksmark, https://miljodata.slu.se/mvm/ 2022-01-01.

Oakley, C.G., Savage, L., Lotz S., Larson, G.R., Thomashow, M.F., Kramer, D.M. & Schemske, D.W. (2018). Data from: Genetic basis of photosynthetic responses to cold in two locally adapted populations of Arabidopsis thaliana. Dryad Digital Repository. https://doi.org/10.5061/dryad.h2c0c

Relaterade dataset

Länkar till andra databeskrivningar. Relaterad innebär t ex att samma metodik/design eller (delvis) samma provtagningslokaler används. Länkar ska ha en titel/text, inte enbart URL. Ej obligatoriskt.

Support

Skulle du vara i behov av hjälp med att fylla i databeskrivningsformuläret, tveka inte att kontakta Miljödatastöd via e-post (miljodatastod@slu.se). Du är också välkommen att kontakta oss med allmänna synpunkter och förslag rörande miljödatakatalogen.


Kontaktinformation

Miljödatastöd

miljodatastod@slu.se | internt.slu.se/miljodatastod | Kontakt och personal

Miljödatastöd är en del av DMS, en avdelning på SLU-biblioteket som som bistår alla på SLU med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering.