Kontakta Miljödatastöd

Senast ändrad: 15 augusti 2022

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta Miljödatastöd

Kontakta oss genom att maila miljodatastod@slu.se, eller hör av dig till någon av våra medarbetare.

Mikaela Asplund, verksamhetsutvecklare och koordinator för Miljödatastöd

Systemvetare informatik (fil.mag.)

Medverkar i utveckling av SLU:s data- och metadatahantering genom att samverka med interna och externa kontakter i datahanteringsfrågor. Metadataansvarig i SLU:s implementation av Inspire-direktivet vars fokus är att tillgängliggöra geodata.

Ida Taberman, verksamhetsutvecklare

Naturgeograf (fil.mag.)

Arbetar med verksamhetsstöd i datahanteringsfrågor, främst inom metadata med uppdrag att samverka internt och externt inom området. Domänspecialist för klimat- och miljödata i SND.

Jürg Brendan Logue, verksamhetsutvecklare

Biolog (fil.dr), miljövetare (fil.mag.)

J Logue

Arbetar med att utveckla och medverka i SLU:s arbete inom datahantering (open science/open data) genom samverkan med interna och externa aktörer.

Simon Hallstan, kommunikatör

Miljöanalytiker (fil.lic), biolog (fil.mag.)

Arbetar med kommunikation inom Miljödatastöd och DMS, bland annat med SLU:s miljöanalysportal.

Kontakta DMS

Miljödatastöd är efter en sammanslagning med Data Curation Unit en del av den nya enheten Data Management Support, som bistår alla på SLU som jobbar med forskning och miljöanalys med att hantera, publicera och långtidsbevara forsknings- och miljöanalysdata, skriva datahanteringsplaner samt andra frågor relaterade till datahantering. Kontakta gärna DMS för generella frågor om hantering av vetenskapliga data.


Kontaktinformation

Miljödatastöd

Mikaela Asplund, Koordinator
Data Management Support (DMS), Miljödatastöd, SLU-Biblioteket.
mikaela.asplund@slu.se, 090-786 83 21

Ida Taberman, Verksamhetsutvecklare
Data Management Support (DMS), Miljödatastöd, SLU-Biblioteket.
ida.taberman@slu.se, +46907868216

Jürg Brendan Logue, Verksamhetsutvecklare
Data Management Support (DMS), Miljödatastöd, SLU-Biblioteket.
jurg.brendan.logue@slu.se, +4618672880

Simon Hallstan, Kommunikatör, Miljöanalysspecialist
Data Management Support (DMS), Miljödatastöd, SLU-Biblioteket.
simon.hallstan@slu.se, +4618671306, +46735615236