SLU-nyhet

Undersökningen av medarbetarwebben ger besked

Publicerad: 04 februari 2019

Mycket fungerar bra, medan annat behöver förbättras. Överlägset flest kommentarer och kritik i enkäten fick sökfunktionen.

Undersökningen gjordes under oktober-november på initiativ av SLU:s webbredaktion, för att ta reda på hur medarbetarwebben upplevs av SLU:s anställda. Svarsfrekvensen var hög, med över 1 000 respondenter, med nästan 300 fritextkommentarer.

- Vi är jätteglada över att så många svarat på enkäten, och att vi fick så många fritextsvar med förslag på förbättringar av medarbetarwebben, säger webbstrateg Maria Bergkvist. Det ger alla oss som arbetar med webben ett bra underlag för vårt fortsatta arbete.

SLU jämförs i rapporten med ”benchmark”, dvs. ett genomsnitt av andra organisationer som genomfört samma undersökning.

Önskemålen i fritextkommentarerna

Högst på listan står bättre resultat vid sökning med vår interna sökmotor. Därefter handlar det om brutna länkar och ouppdaterade sidor, för lite översättningar till engelska, för många klick för att komma till den önskade informationen och för många krav på inloggningar för att komma till olika system och verktyg.

Vad händer närmast?

Högsta prioritet är att få den interna sökfunktionen att fungera bättre. Det arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under året, och på flera fronter. Tekniska utvecklingsinsatser kommer att behövas, och redaktionellt arbete av både webbredaktionen och alla enskilda webbpublicerare.

Mejla gärna webbredaktionen@slu.se när dina eller kollegors sökningar inte ger förväntat resultat! Alla konkreta exempel på sökning och resultat ger bra underlag för fortsatta förbättringar.

I den positiva vågskålen

Enkäten visar inte bara på problem, det finns en hel del som fungerar bra också. Medarbetarwebben anses vara trovärdig och viktig, ha bra innehåll och ha en snygg och modern design. Många tycker också att det är lätt att hitta kontaktuppgifter på medarbetarwebben.

Fakta:

Senast en liknade undersökning gjordes var 2014. I den efterfrågades snabbare åtkomst till de verktyg och system som behövs i arbetet, vilket varit vägledande i hur vår nuvarande medarbetarwebb är utformad.

Relaterade sidor: