Tips när du producerar digitala nyhetsbrev

Senast ändrad: 03 april 2024

Mottagarens perspektiv bör vara utgångspunkten för hur du utformar ditt nyhetsbrev. Här får du några handfasta tips.

Till att börja med, glöm inte att undersöka vilka andra digitala nyhetsbrev som ges ut från SLU till samma eller liknande målgrupper. Överväg samarbete över organisatoriska gränser.

Var relevant för mottagaren

En mycket stor del av den mejl som landar i våra brevlådor kan klassas som skräppost eller så kallad spam. För att våra nyhetsbrev ska bli lästa behöver vi se till att de uppfattas som relevanta av mottagaren.

Är du mån om att få ditt innehåll läst bör du inte klistra in alltför långa texter och helst inte lägga in fler än fem nyheter per nyhetsbrev. Om du verkligen vill få något läst är idealet kanske ett enda budskap per nyhetsbrev.

Ämnesraden är nyhetsbrevets löpsedel

Ämnesraden är en av de viktigaste faktorerna för om mottagaren väljer att öppna ett nyhetsbrev. Här gäller det att vara relevant, tydlig och kort. Gör ett aktivt val om du ska lyfta den viktigaste nyheten i ämnesraden eller om du konsekvent ska köra stilen ”nyhetsbrev nr x om x från SLU”. Försök ta reda på vad som fungerar bäst med dina prenumeranter.

Avsändaren skapar förtroende

En annan viktig faktor för om ett mejl öppnas är om mottagaren har förtroende för avsändaren. Gör även här ett aktivt val om du ska ha en personlig avsändare eller en gruppavsändare, till exempel den gemensamma avsändaren nyhetsbrev@slu.se som är förifylld i vår mall.

Undvik att byta avsändare för nyhetsbrevet alltför ofta. Undvik även att använda så kallad noreply-adresser som avsändare eftersom det kan uppfattas som mindre trovärdigt.

Planera tidpunkten för utskicket

Tidpunkten för utskicket är av betydelse för om det blir läst över huvudtaget. I allmänhet är det sämre att skicka ut nyhetsbrev till kollegor med kontorstider på fredagseftermiddagar, helger och kvällar. Planera för utskick vid den tid som passar din målgrupp bäst.

Anpassa innehållet efter mottagarens ”livscykel”

Behovet av viss information kan för en mottagargrupp vara knutet till vissa tidpunkter. Exempelvis har studenter som just blivit antagna till SLU behov av viss information medan studenter som går sitt avslutande år på SLU har behov av annan. Håll reda på vad som gäller för dina prenumeranter.

Se till att bilder har alt-texter och gör dem klickbara

Bilder upplevs av många som positivt i digitala nyhetsbrev. Cirka 65 procent av mejlanvändarna måste dock aktivt hämta bilder i mejl eftersom det läget rekommenderas av säkerhetsskäl. Se därför till att det finns vettiga så kallade alt-texter som beskriver vad bilderna föreställer. Detta är även viktigt för dem som vill få mejl upplästa med talsyntes. Ett annat tips är att göra alla bilder i nyhetsbrevet klickbara, dvs. länka till samma sida som textpuffen går till. Många föredrar bildernas relativt stora klickyta framför en liten textlänk.

Underlätta delning av nyhetsbrevet i sociala nätverk

Undersökningar visar att spridningen av ett nyhetsbrev ökar om du sätter in länkar för att brevet lätt ska kunna delas i sociala medier. Det gör du i verktyget.

Första mejlet efter val att prenumerera viktigt

Det första mejlet du skickar efter att någon aktivt har valt att prenumerera är viktigt. Välj om du ska ha ett särskilt välkomstbrev eller om nya prenumeranter ska få det senaste utskicket. Ifall nyhetsbreven kommer ut ganska sällan är det ofta bättre med ett särskilt välkomstbrev.

Kontrollera utskicket innan det går iväg

Ju fler prenumeranter som utskicket går till desto viktigare att kontrollera att allt blir som du tänkt dig. Kolla stavning och grammatik. Skapa korrekturlistor och gör testutskick där du och dina kollegor kontrollerar innehåll och att länkar fungerar. När du gör det riktiga utskicket, kontrollera att du valt rätt nyhetsbrev, att du skickar till rätt lista, att nyhetsbrevet har rätt ämnesrad och avsändarnamn.