Manual för nyhetsbrev

Senast ändrad: 13 december 2023

Ungapped har en bra och användbar manual för att skicka nyhetsbrev. Den består av korta förklarande texter för olika moment, kompletterat med filmer som visar hur de utförs. Nedan listas ett urval avsnitt som du måste gå igenom innan du får börja skicka nyhetsbrev med Ungapped. De är även bra att återkomma till senare vid behov.