Ansökan om undantag – gemensamma verksamhetsstödet

Senast ändrad: 19 februari 2024

Ansökan om undantag 1 eller 2 (GVS/UDS/ÖVRIGA)

Organisationstillhörighet
Ansöker om:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen