Medarbetarwebben

Varumärket

Grunden för all vår kommunikation är vårt varumärke. Här hittar du information om grunden i vårt varumärke, om varumärkesprojektet, vår visuella identitet, anvisningar och verktygslådor. 

Visuell identitet

Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning.

Användning i praktiken

När vi talar, skriver, framträder och visualiserar SLU är varumärket alltid utgångspunkten och uttrycks i språk, tonfall, färg och form. Här finns exempel på hur detta ser ut i praktiken. 

Mallar

SLU har ett antal mallar för dokument för Indesign och Powerpoint. De är framtagna för att komplettera övergripande trycksaker för SLU och kan användas av alla på SLU.

Loading…