Målgrupper/personas

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Här får du som är kommunikatör en överblick över SLU:s målgrupper. Här finns också några personas som du kan använda dig av för att bestämma hur de målgrupper du riktar dig till tänker.

SLU:s prioriterade målgrupper

I SLU:s kommunikationspolicy lyfts dessa prioriterade målgrupper upp:

 • presumtiva studenter 
 • alumner 
 • yrkesverksamma inom näringsliv och myndigheter 
 • forskningsfinansiärer
 • internationella samarbetspartners och universitet

SLU:s webbar har olika målgrupper

Webben är SLU:s viktigaste kommunikationskanal och det som gäller för den står i Innehållsstrategi för SLU:s webbplatser:

SLU:s webbplatser har några tydligt definierade och prioriterade målgrupper. Listorna över målgrupper gör inte anspråk på att omfatta samtliga användare på webbplatserna, men tar upp de viktigaste.

Externwebben (EW)

De externt riktade svenska sidorna, inklusive institutioner, centrumbildningar och andra verksamheter, har alla eller några av dessa målgrupper:

 • presumtiva studenter
 • yrkesverksamma inom sektorerna och SLU-alumner
 • beslutsfattare och finansiärer
 • media
 • specialintresserad allmänhet
 • svensktalande forskare vid och utanför SLU
 • svensktalande studenter utanför SLU.

De externa engelska sidorna, inklusive institutioner, centrumbildningar och andra projekt, har alla eller några av dessa målgrupper: 

 • engelsktalande forskare i och utanför Sverige
 • engelsktalande studenter utanför SLU
 • presumtiva studenter i och utanför Sverige
 • internationella samarbetsparter
 • beslutsfattare och finansiärer

Medarbetarwebben (MW)

Målgruppen för medarbetarwebben är svenskspråkiga och engelskspråkiga anställda vid SLU.

Studentwebben (SW)

 • Befintliga studenter
 • Nyantagna studenter 

Personas visar målgruppens behov

Under arbetet med att ta fram den nya webbplatsen 2015-2016 använde vi oss av nedanstående personliga användarprofiler, s.k. personas. De kan säkert vara till hjälp för dig som planerar en kommunikationsinsats och göra det lättare för dig att sätta dig in i personens/målgruppens behov och åsikter.