SLU på Wikipedia

Senast ändrad: 16 februari 2024

SLU uppmuntrar forskare att bidra till Wikipedia. Det finns mycket att vinna på att sprida sin kunskap där alla redan läser. SLU:s forskning blir synlig och Wikipedia blir en bättre informationskälla. Ett smart sätt är att utnyttja pressmeddelanden eller faktablad som då får ett nytt liv.

Kom i gång med Wikipedia

Du som är doktorand, forskare, analytiker eller kanske emeriterad kan med din kunskap bidra till att andra får lära något nytt, eller få fördjupad insikt i ett ämne. Det är inte svårt!

Det första du måste göra är att skaffa ett användarkonto. Vill du visa att du är kopplad till SLU finns det mallar som är skapade för detta ändamål. Att använda en mall gör även att avsändaren blir tydlig. Hör av dig om du vill veta hur du gör detta: wikipedia@slu.se

Obs! Du kan inte ändra användarnamnet efter att du skapat ett konto. Din e-postadress är endast till för att återställa lösenordet.

Några tips för att komma igång

  • Sök på ditt ämne. Ofta finns en påbörjad artikel på Wikipedia som du kan bidra till.
  • Utnyttja information från pressmeddelande, faktablad med mera där du redan formulerat dig på ett lättbegripligt sätt. Klipp ut några meningar. Ange källa (inte pressmeddelandet utan till exempel den vetenskapliga artikeln som ligger till grund för pressmeddelandet, lägg då även till artikelns DOI).
  • Doktorander har ett gyllene tillfälle att bidra när de har skrivit klart avhandlingen.

Wikipedia och pressmeddelanden

Det finns flera exempel från SLU på att antalet sökningar på Wikipedia om ett ämne ökar när ett pressmeddelande har skickats ut. Därför är det bra att uppdatera Wikipedia med den nya informationen samtidigt som pressmeddelandet blir offentligt. 

Inspelat seminarium Wikipedia och forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har anordnat en serie digitala träffar, som de kallar FFF pop-up. FFF anspelar på den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation. Den 10 september 2021 handlade FFF pop-up om hur världens största uppslagsverk kan användas för att sprida forskning.

Träffen kan ses på Youtube: Så kan kommunikatörer och forskare använda Wikipedia (47:22 min).