Undertextning och tillgänglighetsdirektivet

Senast ändrad: 11 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Tillgänglighetsdirektivet och den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär skärpta krav på undertext av filmat material.

Så här står det bland annat i direktivet:

(2) ”Inom ramen för detta direktiv bör tillgänglighet anses innebära principer och tekniska hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.”

Dock bör det påpekas att direktivet är vagt formulerat, vilket betyder att det inte finns konkreta regler att följa vid till exempel undertextning.

I vilket fall är undertextning ett bra verktyg – det ger fler möjlighet att ta del av relevant information. Vi har utvecklat en undertextningsguide som innehåller nyttiga tips. Ta gärna en titt!

Är det någon särskild språkfråga du skulle vilja läsa om? Hör gärna av dig till sprakkoordinator@slu.se.

Se mer under rubriken Riktlinjer för en enhetlig textning på medarbetarwebben.

Här är en länk till direktivet i sin helhet.

 

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.