Låna inte i onödan

Senast ändrad: 13 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Att språk lånar ord från varandra är inget ovanligt, och svenskan har under årens lopp lånat friskt från både tyska, franska och andra språk. De senaste årtiondena är det förstås engelska lånord som dominerat. Ibland etableras ett svenskt ord med tiden, ibland håller det engelska ordet sig kvar.

Böj på svenska

Engelska lånord kan ibland vara svåra att anpassa till svenska när det gäller böjning och stavning. Använd alltid försvenskad stavning och svensk pluralform när det går. Några exempel:

 • web – webb
 • mail – mejl
 • policys – policyer

Undvik onödiga lånord – använd den svenska motsvarigheten när sådan finns. Det gör det antagligen oftare än du tror!

Vi ska bidra till svenskan som vetenskapsspråk

Enligt språklagen har vi dessutom ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom SLU:s olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Vi ska bidra till att nya begrepp inom SLU:s ämnesområden får en svensk benämning, och helst innan den engelska benämningen fått för starkt fäste.

Ord som du trodde bara fanns på engelska

När det gäller mer allmänspråkliga ord har Språkrådet en lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska. Några exempel:

 • advisory board – rådgivande kommitté/grupp/råd/nämnd/församling, chefsråd, expertgrupp etc.
 • big data – stordata; storskalig dataanalys.
 • call for papers – föredragsinbjudan
 • clinic – kurs, kortkurs, arbetsseminarium
 • deadline – sista lämningsdag, manusstopp, stoppdatum
 • FAQ, frequently asked questions – vanliga frågor; frågor och svar
 • MOOC – öppen nätkurs
 • overheadkostnader – allmänna omkostnader, fasta kostnader
 • post doc – postdoktors-, postdoktoral (postdoktorsstipendium, postdoktoralt stipendium)
 • QR-kod – rutkod
 • startup – innovationsföretag
 • webinar – webbinarium, webbseminarium, webbsändning

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.