Skriva tid och datum

Senast ändrad: 13 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Det finns flera sätt att skriva tid och datum. Vi vill att det ska vara konsekvent i SLU-texter, därför finns ett avsnitt om detta i vår stilguide.

I tidsangivelser sätter du punkt mellan timme och minut.

Mötet startar 10.30.

Vid hela timmar behöver du inte skriva ut minuter:

kl. 9–15

Om du ska ange en tidsrymd använder du antingen tankstreck eller mellan/och.

Lunch serveras 12–13 eller Lunch serveras mellan 12 och 13.

Att blanda dessa två sätt och skriva ”Lunch serveras mellan 12–13” är väldigt vanligt men alltså fel. Kolla en extra gång så att du inte råkar skriva så!

När det gäller datum skriver du i första hand ut månadens namn.

1 juli 2022

Om det inte ryms är detta det tydligaste alternativet:

1/7 2022

Formatet 2022-07-01 är visserligen internationell standard, men används i begränsad omfattning. Undvik att använda det i löptext. Däremot kan du gärna använda det i till exempel brev- och dokumenthuvuden.

Veckonummer är ovanligt utanför Sverige. Undvik det helst om du skriver för en stor och blandad målgrupp, och använd det inte om du skriver på engelska.

Till stilguiden på svenska.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.