Korrekturläsning eller språkgranskning?

Senast ändrad: 11 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Om du har en text som ska publiceras, förväntas få lång livslängd eller ska spridas till stor målgrupp kan det vara en bra idé att låta språkgranska texten.

Kortare texter för internt bruk kan ofta granskas internt. För längre texter kan du beställa granskning från det statliga ramavtalet för språktjänster. Oavsett vilket underlättar det om du vet vilken typ av granskning du vill ha.

I ramavtalet definieras fyra granskningsnivåer:

  • Korrekturläsning. Kontroll av stavning, grammatik och interpunktion. Detta är normalt det sista steget och görs innan en text publiceras, när alla andra ändringar är gjorda.
  • Utöver korrekturläsning kontrollerar granskaren stil, meningsstruktur och samband.
  • Utöver nivå 1 och 2 kan granskaren föreslå ändringar av disposition och rubriker.
  • Mycket omfattande bearbetning av texten, t.ex. för en helt ny målgrupp.

Nästa gång du beställer en språkgranskning, vare sig texten är på engelska eller svenska, fundera på vad du vill få ut av granskningen. En sista kontroll eller förslag på mer omfattande ändringar?

Kontakta gärna språkkoordinatorn om du har funderingar kring granskning.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.