Bindestreck och tankstreck

Senast ändrad: 11 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Dessa två streck kan vara svåra att skilja åt, men det är viktigt att göra det eftersom de används på olika sätt. Bindestrecket (-) är det kortare strecket. Ett tankstreck (–) är längre (använd Ctrl tillsammans med minustecken i Word).

Bindestreck använder du

  • vid avstavningar
  • i vissa sammansättningar om förledet t.ex. är en siffra eller förkortning: SLU-personal
  • när du utelämnar en orddel: kurs- och programstudenter.

Tankstreck använder du

  • runt inskott: Varje ansökan får gälla en – och endast en – kurs.
  • mellan siffror eller ord för att ange omfång: Servicecentret är öppet måndag–fredag. Här ska det inte vara några blanksteg före och efter tankstrecket.
  • för att ange direkt tal: – Vi trivs på SLU, säger studenterna.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.