Samskriva eller särskriva?

Senast ändrad: 11 juli 2023

Ett ord, två ord eller bindestreck?

På svenska skrivs sammansatta ord ihop. De flesta har väl någon gång skrattat åt särskrivningar som ”rök fritt” eller ”skum banan”.

På engelska kan det också bli tokigt, men inte lika ofta – där skrivs sammansatta substantiv normalt som två ord, såvida det inte rör sig om ett fast uttryck. Alla svarta fåglar (black birds) är inte koltrastar (blackbirds).

Om ena ledet i en sammansättning är en förkortning eller ett egennamn används bindestreck på svenska. På engelska ska sådana ord särskrivas. Inga ”PhD-students” med bindestreck, alltså.

  • VH-fakulteten / Erasmus-student

Publicerad januari 2017.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.