Akronymer

Senast ändrad: 04 april 2024

Hur ska förkortningar och akronymer skrivas?

För svenska finns regler för hur akronymer – initialförkortningar – ska skrivas.

En akronym kan antingen utläsas bokstav för bokstav eller som ett ord. Om den utläses bokstav för bokstav skrivs den med stora bokstäver: SLU, EU, FN.

En akronym som utläses som ett ord skrivs med små bokstäver: laser, radar, pin. Om en sådan akronym är ett egennamn har den stor begynnelsebokstav: Saco, Bir, Nex. Ett undantag från denna regel är författningar. Där skrivs akronymer normalt med stora bokstäver, till exempel PUL (personuppgiftslagen).

De enda akronymer där versaler och gemener växlar är vissa egennamn och enheter: pH, kWh, Pa. Undvik att mynta nya akronymer av den typen.

Akronymer skrivs alltid utan punkt. Förklara alltid en akronym första gången den används i en text genom att sätta antingen akronymen eller hela ordet/frasen inom parentes: SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ELLER Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Publicerad mars 2017.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.