Stor eller liten bokstav, det är frågan

Senast ändrad: 11 juli 2023

Språkpolisen hjälper till! I språkspalten får du tips och råd om vad du ska tänka på när du skriver. Både på svenska och engelska.

Svenska har tydliga regler för när stor och liten bokstav ska användas. Stor bokstav används enbart för första ordet i en mening och i egennamn.

Mycket som kan skrivas med stor bokstav på engelska ska ha enbart små bokstäver på svenska. Dit hör titlar samt benämningar på enheter inom myndigheter. Det betyder att våra fakulteter, institutioner och andra enheter skrivs med liten bokstav.

Man kan tycka att dessa är namn och borde ha stor första bokstav, men så är inte fallet. Anledningen är att de inte är unika och snarare har karaktär av benämning än egennamn.

För akronymer gäller att de skrivs med versaler om de uttalas bokstav för bokstav (EU, SLU) men enbart med stor första bokstav om de uttalas som ord (Epok, Fomar).

Reglerna är desamma för engelska – stor bokstav i egennamn och i början av mening. I engelska finns dock några andra fall där stor bokstav kan användas. Då är det viktigt med konsekvens, så att det inte blir onödiga variationer inom eller mellan texter.

Publicerad oktober 2017.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.