Vad tycker du om semikolon och utropstecken?

Senast ändrad: 11 juli 2023
Polis som gör stopptecken. I bakgrunden en blå vägskylt. Illustration.

Det finns skiljetecken som någon sällan reagerar på. Och så finns det skiljetecken som många har en åsikt om.

Varken punkt eller komma

Semikolon använder du när punkt är för starkt och kommatecken för svagt. Det visar att det finns ett samband mellan två meningar. Om du kan tänka dig ett ord som så eller men mellan meningarna går det bra att använda semikolon. Semikolon följs alltid av liten bokstav.

Semikolon kan också användas för att tydliggöra uppräkningar där de olika delarna har flera led:

Till Erasmus-partneruniversiteten hör Universität Bayreuth, Tyskland;Escuela de Empresarios, Spanien; Universidade Fernando Pessoa, Portugal;Trinity College Dublin, Irland; Université de Mons, Frankrike.

Semikolon och kolon har liknande funktion, men olika användningsområden. Båda används för att koncentrera texten och fungerar som ersättare för ord.

Till skillnad från semikolon används kolon för att signalera att det kommer en uppräkning, en förklaring eller exempel. Man kan säga att det pekar framåt och ersätter ord som nämligen eller som.

Semikolon är förmodligen det mest omdebatterade skiljetecknet på svenska. Det är förmodligen också det mest felanvända. Enligt en undersökning används två av tre semikolon felaktigt.

Samtidigt är det ett populärt skiljetecken. I en enkät av Språktidningen för några år sedan röstades det fram som läsarnas favorit med 23 procent av rösterna.

Förundringstecken

Utropstecknet – som ursprungligen kallades ”förundrings-, önsknings- och hälsningstecken” – används bland annat för att uttrycka känslor, som glädje eller upprördhet. Alltså inte känslor man normalt vill eller bör uttrycka, såvida det inte handlar om ett informellt mejl till en kollega. Många uppfattar fortfarande utropstecken som alltför informella. Undantag finns förstås, till exempel i hälsningsfraser som ”Hej!”.

Var alltså sparsam med utropstecken när du skriver på jobbet.

Mer läsning

Läs/lyssna till en essä om semikolonet som motståndshandling.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.