Hitta det rätta ordet – om termer

Senast ändrad: 20 oktober 2023

Tips på ordlistor och termresurser.

”Bad terminology is the enemy of good thinking.” (Warren Buffett).

Termerna är fackspråkets byggstenar, och att använda väl definierade termer på ett konsekvent sätt är en förutsättning för att en text ska bli användbar.

Det finns gott om termsamlingar på nätet som kan vara till hjälp när du skriver. Nedan får du exempel på några.

Vår egen SLU-ordlista: Här samlar vi SLU-specifik terminologi och annat som kan vara till hjälp för dig som skriver om SLU och vår verksamhet.

Universitets- och högskolerådets ordbok innehåller utbildningsadministrativ terminologi på svenska med motsvarigheter på engelska. UHR-ordboken uppdateras en gång om året. Det mesta av innehållet i den hittar du även i SLU-ordlistan.

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Det mesta av innehållet är på svenska, men det finns även termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.

Iate (Interactive Terminology for Europe) är EU-institutionernas gemensamma termbas. Den täcker många olika fackområden och är användbar inte minst när du skriver om EU-relaterade frågor.

Många internationella organisationer publicerar terminologi inom sina områden. Ett exempel är FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Deras terminologiportal har termer inom flera områden på samtliga officiella FN-språk (arabiska, engelska, spanska, franska, ryska och kinesiska).

Standarder innehåller normalt definitioner av centrala begrepp, och flerspråkiga standarder är bra termkällor. Skriver du till exempel om miljöledning hittar du översättning av många centrala begrepp i den tvåspråkiga ISO 14001:2015, som du når via SLU-bibliotekets e-nav.

Även en del myndigheter publicerar central terminologi inom sitt område. Ett exempel är Jordbruksverkets ordlista på engelska och svenska med termer inom bland annat slakt och foder.

Har du själv sammanställt term- eller begreppslistor, enspråkiga på svenska eller flerspråkiga, som du vill dela med dig av? Kontakta sprakkoordinator@slu.se så får du hjälp att vidarebefordra ditt material till Rikstermbanken för publicering där.

Du är också välkommen att höra av dig om du har tips på bra termkällor att lägga till på medarbetarwebbens sida om språkhjälpmedel.

Av Eva-Marie Ek. Publicerad mars 2018.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.