Tre sätt att skriva listor

Senast ändrad: 13 juli 2023

Listor är ett bra sätt att strukturera innehåll och göra uppräkningar mer överskådliga. Hur dina inköpslistor eller att-göra-listor på jobbet ser ut är kanske mindre viktigt, men skriver du för andra läsare än dig själv bör du se till att utforma dina listor så att de hänger samman grammatiskt.

Vilket listformat du ska använda beror på hur fristående de olika listpunkterna är.

Om inledningsfrasen (den som kommer precis före listan) knyter direkt an till uppräkningen ska den inte ha något skiljetecken. Om varje listpunkt är en fortsättning på inledningsfrasen ska du alltså

  • se till att varje punkt i listan kan läsas som en fortsättning på inledningsfrasen
  • inte sätta kolon före listan
  • inleda punkterna med liten bokstav (du skriver ju inte stor bokstav mitt i en mening)
  • sätta punkt när listan slutar.

Observera att listpunkterna också börjar med samma ordklass – verb i exemplet ovan.

Om listpunkterna är fullständiga meningar gör du så här:

  • Den inledande meningen avslutas med kolon.
  • De enskilda listpunkterna har stor begynnelsebokstav.
  • Varje listpunkt avslutas med punkt.

Om listpunkterna inte är fullständiga meningar gäller följande:

  • liten begynnelsebokstav
  • inga skiljetecken
  • punkt sist.

Följer du någon av dessa listmodeller får du en konsekvent och grammatiskt korrekt text.

Publicerad oktober 2018.

Fakta:

Språkpolisen var en populär artikelserie i personaltidningen Resurs där SLU:s språkfunktion delade med sig av språktips.